Liên hệ

Liên hệ: Trưởng Phòng Kinh Doanh Mr. Tuệ
Số Điện Thoại: 0987.118.444 
Email: tue280887@gmail.com
Tổng Kho Máy: Số 2, KCN Phú Hoàng, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
View map google
MST: 0108.424.170

0987.118.444